13 thg 3, 2014

NƠI EM VỀ


GIÓ ĐẦU ĐÔNG

Ai chở đông về cho giá lạnh
Chạnh lòng hiền phụ áo chưa may
Phên thưa chăn nát con nào ấm
Bên chồng chung sưởi qua canh dài

Đông đến nơi rồi héo héo hon
Tóc mai nhuộm khói má phai giòn
Tình chung, chung gánh đời đòi đoạn
Canh cánh bên lòng chuyện áo cơm

Còn gì để sưởi cho nhau
Trong cơn giá buốt gió kêu rào
Vòng tay gầy guộc đôi thân rét
Nữa dành con dại...nữa nao nao !

 01/11/1997