4 thg 4, 2015

CHIỀU XÓM NÚI

Xóm núi chiều dâng buông nhạt khói
Rán hồng vương chói núi xanh xao
Lượn lờ con gió đùa chao lá
Ríu ran chim vọng khúc mùa mau

Xuân tan ngày nắng lá hư hao
Sân rắc vàng khô ta níu nhau
Bán sơn bán nguyệt hồ im tiếng
Một mái nhà quê đủ sắc màu

Cánh võng vờn rung dưới bóng cây
Lặng nghe ngày tháng rớt qua tay
Bóng xưa nương bóng đùa nhung nhớ
Kéo xót xa về mi ướt cay !