19 thg 11, 2014

THẰNG TÔI LÀM THỢ NỀ
Trát trát tô tô chẳng kém ai
Bàn chà bàn kéo với cây bay
Chắt chiu viên gạch vuông tròn méo
Nắn nót dọi lèo cao thấp dây
Vợ xắn bếp lừng cơm với cá
Chồng vun mái ấm đấp rồi xây
Ngày trôi tháng lụn chưa xong việc
Mùa hết năm tàn  ... kém sức trai !

 
Lan tiểu hồ lô trắng muốt