26 thg 8, 2014

TIẾNG TRỐNG


Thùng thùng thùng thùng thùng ...

                 Trời hồng, trống dội, măng tươi rói
                 Nô nức, rạng ngời, bướm trắng bay
                 Nhớ xuân, thu lẫy... Vui ngày hội
                 Tay chặt tay, chào đón tương lai !

                                                 Thùng thùng thùng thùng thùng ...
5 thg 8, 2014

COPY  1. Sang canh... Ló dạng trời hồng...
    Từ độ theo chồng lối cũ vắng hoe
    Vườn xưa, cảnh nhớ... nhập nhòe
    Mơ mồng xuân lụn vàng hoe nỗi sầu !
2.   Vườn xưa cảnh cũ hoang tàn
      Khiến lòng ngơ ngẩn ... nỗi buồn chọt dâng
      Còn đâu những buổi bên sân
      Ngắm hoa , thả chữ, gieo vần làm thơ
      Bây giờ trở lại ... thẩn thờ
      Hoa hồng còn đó, ngày xưa ... mất rồi...