17 thg 9, 2015

TẾU NGÀY MƯA

MỪNG ĐỒNG KHAI VỤ

Bờ khoanh đất nện lộ chân đê
Lộn nước vô đồng lúa ngát mê
Thôn duới nôn nao mùa mướt mượt
Làng trên nhấp nhỏm vụ vàng khê
Đủ đông nhân sự tài điều tướng
Ca kíp chia nhau đức rũ về
Chéo cẳng rung đùi vòng đói lạnh
Đứng ngày tay vẫy kiếp bò lê !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét